// تماس با اوگاندا | تلفن اوگاندا | موبایل اوگاندا | هزینه مکالمه با اوگاندا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اوگاندا ، تلفن اوگاندا ، موبایل اوگاندا، هزینه مکالمه با اوگاندا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اوگاندا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
UGANDA.Fix 256 25422
UGANDA.Mobile 25670 24746
UGANDA.Mobile 25671 24746
UGANDA.Mobile 256720 24746
UGANDA.Mobile 256723 24746
UGANDA.Mobile 25674 24746
UGANDA.Mobile 25675 24746
UGANDA.Mobile 25677 24746
UGANDA.Mobile 25678 24746
UGANDA.Mobile 25679 24746