// تماس با اوگاندا | تلفن اوگاندا | موبایل اوگاندا | هزینه مکالمه با اوگاندا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اوگاندا ، تلفن اوگاندا ، موبایل اوگاندا، هزینه مکالمه با اوگاندا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اوگاندا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
UGANDA.Fix 256 46410
UGANDA.Mobile 25670 46098
UGANDA.Mobile 25671 46098
UGANDA.Mobile 256720 46098
UGANDA.Mobile 256723 46098
UGANDA.Mobile 25674 46098
UGANDA.Mobile 25675 46098
UGANDA.Mobile 25677 46098
UGANDA.Mobile 25678 46098
UGANDA.Mobile 25679 46098