// تماس با کنیا | تلفن کنیا | موبایل کنیا | هزینه مکالمه با کنیا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با کنیا ، تلفن کنیا ، موبایل کنیا، هزینه مکالمه با کنیا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور کنیا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
KENYA.Fix 254 23180
KENYA.Mobile 2547 25624