// تماس با گینه بیسائو | تلفن گینه بیسائو | موبایل گینه بیسائو | هزینه مکالمه با گینه بیسائو
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با گینه بیسائو ، تلفن گینه بیسائو ، موبایل گینه بیسائو، هزینه مکالمه با گینه بیسائو

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور گینه بیسائو
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
GIUNEA BISSAU.Fix 245 43980