// تماس با نیجریه | تلفن نیجریه | موبایل نیجریه | هزینه مکالمه با نیجریه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نیجریه ، تلفن نیجریه ، موبایل نیجریه، هزینه مکالمه با نیجریه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نیجریه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NIGERIA.Fix 234 16328
NIGERIA.Mobile 23470 17420
NIGERIA.Mobile 23480 17420
NIGERIA.Mobile 23481 17420
NIGERIA.Mobile 234902 17420