// تماس با نیجر | تلفن نیجر | موبایل نیجر | هزینه مکالمه با نیجر
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نیجر ، تلفن نیجر ، موبایل نیجر، هزینه مکالمه با نیجر

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نیجر
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NIGER.Fix 227 32448
NIGER.Mobile 2278 32566
NIGER.Mobile 2279 32566