// تماس با سنگال | تلفن سنگال | موبایل سنگال | هزینه مکالمه با سنگال
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با سنگال ، تلفن سنگال ، موبایل سنگال، هزینه مکالمه با سنگال

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور سنگال
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SENEGAL.Fix 221 26742
SENEGAL.Mobile 22170 36088
SENEGAL.Mobile 22176 36088
SENEGAL.Mobile 22177 36088