// تماس با لیبی | تلفن لیبی | موبایل لیبی | هزینه مکالمه با لیبی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با لیبی ، تلفن لیبی ، موبایل لیبی، هزینه مکالمه با لیبی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور لیبی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
LIBYA.Fix 218 18342
LIBYA.Mobile 21891 17810
LIBYA.Mobile 21892 17810
LIBYA.Mobile 21894 17810
LIBYA.Mobile 21895 17810
LIBYA.Mobile 21896 17810