// تماس با لیبی | تلفن لیبی | موبایل لیبی | هزینه مکالمه با لیبی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با لیبی ، تلفن لیبی ، موبایل لیبی، هزینه مکالمه با لیبی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور لیبی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
LIBYA.Fix 218 29432
LIBYA.Mobile 21891 32084
LIBYA.Mobile 21892 32084
LIBYA.Mobile 21894 32084
LIBYA.Mobile 21895 32084
LIBYA.Mobile 21896 32084