// تماس با الجزایر | تلفن الجزایر | موبایل الجزایر | هزینه مکالمه با الجزایر
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با الجزایر ، تلفن الجزایر ، موبایل الجزایر، هزینه مکالمه با الجزایر

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور الجزایر
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ALGERIA.Fix 213 6830
ALGERIA.Mobile 21354 56530
ALGERIA.Mobile 21355 56530
ALGERIA.Mobile 21356 56530
ALGERIA.Mobile 21365 56530
ALGERIA.Mobile 21366 56530
ALGERIA.Mobile 21367 56530
ALGERIA.Mobile 21369 56530
ALGERIA.Mobile 2137 56530
ALGERIA.Mobile 21380 56530
ALGERIA.Mobile 21390 56530
ALGERIA.Mobile 21395 56530
ALGERIA.Mobile 21396 56530