// تماس با الجزایر | تلفن الجزایر | موبایل الجزایر | هزینه مکالمه با الجزایر
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با الجزایر ، تلفن الجزایر ، موبایل الجزایر، هزینه مکالمه با الجزایر

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور الجزایر
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ALGERIA.Fix 213 9114
ALGERIA.Mobile 21354 86814
ALGERIA.Mobile 21355 86814
ALGERIA.Mobile 21356 86814
ALGERIA.Mobile 21365 86814
ALGERIA.Mobile 21366 86814
ALGERIA.Mobile 21367 86814
ALGERIA.Mobile 21369 86814
ALGERIA.Mobile 2137 86814
ALGERIA.Mobile 21380 86814
ALGERIA.Mobile 21390 86814
ALGERIA.Mobile 21395 86814
ALGERIA.Mobile 21396 86814