// تماس با مراکش | تلفن مراکش | موبایل مراکش | هزینه مکالمه با مراکش
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با مراکش ، تلفن مراکش ، موبایل مراکش، هزینه مکالمه با مراکش

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور مراکش
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
MOROCCO.Fix 212 6760
MOROCCO.Mobile 2126 49374