// تماس با عربستات صعودی | تلفن عربستات صعودی | موبایل عربستات صعودی | هزینه مکالمه با عربستات صعودی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با عربستات صعودی ، تلفن عربستات صعودی ، موبایل عربستات صعودی، هزینه مکالمه با عربستات صعودی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور عربستات صعودی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SOUTH SUDAN.Fix 211 30732
SOUTH SUDAN.Mobile 21191 33054
SOUTH SUDAN.Mobile 21192 33054
SOUTH SUDAN.Mobile 21195 33054
SOUTH SUDAN.Mobile 21197 33054