// تماس با مصر | تلفن مصر | موبایل مصر | هزینه مکالمه با مصر
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با مصر ، تلفن مصر ، موبایل مصر، هزینه مکالمه با مصر

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور مصر
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
EGYPT.Fix 20 5906
EGYPT.Mobile 2010 6290
EGYPT.Mobile 2011 6290
EGYPT.Mobile 2012 6290
EGYPT.Mobile 2014 6290
EGYPT.Mobile 20152 6290
EGYPT.Mobile 2019 6290