// تماس با مصر | تلفن مصر | موبایل مصر | هزینه مکالمه با مصر
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با مصر ، تلفن مصر ، موبایل مصر، هزینه مکالمه با مصر

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور مصر
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
EGYPT.Fix 20 10076
EGYPT.Mobile 2010 15510
EGYPT.Mobile 2011 15510
EGYPT.Mobile 2012 15510
EGYPT.Mobile 2014 15510
EGYPT.Mobile 20152 15510
EGYPT.Mobile 2019 15510