// تماس با برمودا | تلفن برمودا | موبایل برمودا | هزینه مکالمه با برمودا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با برمودا ، تلفن برمودا ، موبایل برمودا، هزینه مکالمه با برمودا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور برمودا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BERMUDA.Fix 1441 4186