// تماس با باهاما | تلفن باهاما | موبایل باهاما | هزینه مکالمه با باهاما
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با باهاما ، تلفن باهاما ، موبایل باهاما، هزینه مکالمه با باهاما

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور باهاما
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BAHAMAS.Fix 1242 30122